MITSUBISHI TRITON ATHLETE MỚI – UY MÃNH THỎA CHẤT ĐAM MÊ